Τα προϊόντα TEKNOLEN ALU συνδυάζουν τη θερμομονωτική ικανότητα του αφρώδους εύκαμπτου πολυαιθυλενίου με την υψηλή θερμοανακλαστική ικανότητα του αλουμινίου

aluflex_table

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ